Magma topp logo Til forsiden Econa

Fred Strønen

Fred Strønen, ph.d., er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Strønen er opptatt av problemstillinger innenfor strategi, organisering og endring i blant annet kunnskapsintensive organisasjoner.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS