Arrangement

Freia - kunst og sjokolade

Johan Throne Holst, som kjøpte Freia Chokoladefabrik i 1898, hadde et sterkt samfunnsengasjement og var en pioner når det gjaldt bedriftsvelferd. Han mente blant annet at kunst og kultur på arbeidsplassen ville bidra til økt trivsel, samhørighet og inspirasjon.