Arrangement Digitalt utvikling og innovasjon Online Personlig utvikling/karriere

Fremtidens kompetanse - hva vil være viktig i vår region

Kompetanse er ferskvare. Men hva er egentlig relevant kompetanse i disse dager og hvordan vil kompetanselandskapet se ut fremover? Vi inviterer til digitalt foredrag hvor David Sagen vil gi oss et innblikk i landets fremtidige kompetansebehov. Videre vil Næringsforeningen i Tromsø dele sin innsikt med utgangspunkt i et lokalt perspektiv. Vi gleder oss!