Magma topp logo Til forsiden Econa

Frode Steen

Frode Steen (52) sitter i NorgesGruppens gaveprofessorat i konkurranseøkonomi innen dagligvaremarkeder ved Norges Handelshøyskole. Hans hovedfokus er knyttet til spørsmål innen konkurransestrategi, regulerings- og konkurransepolitikk innenfor blant annet luftfart, tele/media, dagligvarer, bensin- og transportmarkeder. Steen har blant annet publisert i internasjonale tidsskrift som American Economic Review, European Economic Review, Scandinavian Journal of Economics og International Journal of Industrial Organization.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS