Arrangement Årsmøte

Frokostmøte: Er det plass til eldre i fremtidens arbeidsmarked?

Legger arbeidslivet til rette for samarbeid mellom yngre og eldre arbeidskrefter og kompetanse? Velkommen til Frokostmøte som er inspirert av forestillingen Byggmester Solness av Henrik Ibsen. Her skildres Halvard, den aldrende arkitekten og hans møte med ny teknologi og med Ragnar, den unge og fremadstormende arkitekten. Kan Halvard Solness og Ragnar Brovik sameksistere på arbeidsmarkedet i dag? Halvard Solness sier: "Jeg skal si dem jeg har begynt å bli så redd så rasende redd for ungdommen.”