Arrangement Karriere

Frokostmøte: Selvrealisering og arbeidsløshet

-Er presset til selvrealisering blitt så stort at det til slutt bare dreier seg om å ikke skuffe andre?