Arrangement Faglig

Fulldigitalisering av innkjøp

Fulldigitalisering av innkjøp er helt nødvendig for at innkjøpsorganisasjonen skal være relevant framover. Innkjøp står for størstedelen av en bedrifts totale kostnader og totale transaksjoner og potensiale i fulldigitalisering er stort. Det er et stort paradoks at innkjøp er det minst digitaliserte område i de fleste bedrifter.