Kurs

Fusjon og fisjon

For revisor: 8 t regnskap, 4 t skatt og 3 t annet. For regnskapsfører: 8 t finansregnskap, 4 t skatterett og 3 t rettslære. Kurset godkjennes som etterutdanning for advokater,