Gammeldags å ikke jobbe for økt kvinneandel

– Kvinneandelen er klart økende, og det skjer veldig naturlig, sier Pareto-sjef Christian Jomaas til DN. Det er ni menn i Paretos ledelse. Det er ingen kvinner. Avdelingsleder for fag og samfunnspolitikk i Econa, Maria Østerhus Lobo, svarer med å kalle ham «gammeldags».

– Du får det du måler, sier Maria Østerhus Lobo, som leder Econas satsing på kvinner og toppledelse. Hun understreker at målrettet arbeid for å øke kvinneandelen i ledelsen, må initieres av ledelsen selv. Og økt mangfold er en helt nødvendig driver for lønnsomhet, verdiskaping og innovasjon, se f.eks. Harvard Business Review: The Other Diversity Dividend.

Lobo understreker at det er viktig for konkurransekraften å få de beste hodene, og i dag er 50 prosent av de nyutdannede økonomene kvinner. Paretos ledelse består av ni menn. Likevel mener de at det er unødvendig å ha et mål om å øke kvinneandelen. – Det er åpenbart at man må rekruttere blant de aller beste for å maksimere lønnsomheten. Men hvem vil jobbe et sted hvor man ikke kan komme seg opp og frem, spør Lobo.

DNs Eva Grinde mener det er hakk i plata i debatten om kvinnelige næringslivstopper. – Sånn blir det når næringslivstoppene selv ikke ser at mangfold i ledelsen lønner seg, sier Lobo. Først når vi er forbi det punktet, slutter det å gjenta seg. Econa er opptatt av lønnsomhet, og vil fortsette å spre informasjon og forskning om hvordan flere kvinner i ledelsen påvirker lønnsomheten, avslutter hun.

Grinde/Pareto: 0 – Econa: 1

Tor WAKommentar ved Tor W. Andreassen, Leder av Econas Fagutvalg

Jeg er en ivrig leser av Eva Grindes kommentarer og analyser. Ofte tvitrer jeg dem videre med kommentarer. Hennes kommentar 11. september Pareto:0 – Econa:0 traff meg på hjemmebane i rollen som leder av Econas Fagutvalg. Fagutvalget har over lengre tid arbeidet frem en rekke saker som er viktig for verdiskaping og som vi ønsket å promovere. Flere kvinner i ledergruppen gir et mer heterogent lederskap, er en av dem. Motivasjonen er at dette ville være til beste for kunder og aksjonærer.

Selv om det er et vanskelig område å studere mht. årsak-virkning og isolasjon av effekter, synes stadig flere studier å lene i favør av at økt kvinneandel i ledelsen leder til flere innovasjoner. Innovative bedrifter nyter godt av en sterkere markeds- og finansiell posisjon samt en høyere verdimessig evaluering. Det er derfor belegg for å hevde at kvinner i ledelsen er knyttet til lønnsomhet. Når Pareto vil la markedskreftene internt blant de ansatte avgjøre kvinneandelen i ledelsen, kan det skyldes uvitenhet mer enn at slike sammenhenger ikke eksisterer.

Et annet poeng som Grinde begynner med, er hva en mannssjåvinistisk kultur kan lede til. Her er det nok å tenke tilbake til Ubers berømte sjef Travis Kalanick som utviklet en guttestudent-kultur. Boblen sprakk da Susan Fowler skrev en bloggpost om Uber-kulturen – et innlegg som ble fanget opp av New York Times 22 februar 2017. På dette tidspunktet var Uber estimert til USD70 milliarder. Siden da har det gått utforbakke med en IPO verdiestimering på USD 20 milliarder, og i dag en kurs som ligger langt under USD 45. En grunn for denne triste utviklingen kan være at kvinnelige talenter velger dem bort som mulig arbeidsgiver pga. deres kvinnesyn.

Poenget som Grinde og Christian Jomaas ikke tar hensyn til, er signaleffekten til arbeidsmarkedet av å ikke ha en offensiv holdning til å promovere et heterogent lederskap – hvor kvinner er en naturlig del av dette. Tap av talenter og innovasjoner leder fort til dårlig lønnsomhet.

Følg saken i Dagens Næringssliv (krever abonnement):

Vi har ikk enoen tallfestet ambisjon for økt kvinneandel
Pareto-sjefen: – Vi har ikke noen tallfestet ambisjon for økt kvinneandel

 

 Hvis man skal sette det på spissen, så gjør han ikke jobben sin


 

Maria Østerhus Lobo reagerer kraftig på Pareto-sjefens kvinneuttalelser: – Hvis man skal sette det på spissen, så gjør han ikke jobben sin

 

 
Paretomann EconakvinneEva Grinde: Paretomann: 0 – Econakvinne: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faksimiler: Dagens Næringsliv.