#Gi en sjanse

23 400 unge står utenfor arbeidslivet på grunn av nedsatt arbeidsevne. Som del av Akademikerne, er Econa med på felleskampanjen Gi en sjanse. Målet er å få disse unge ut i jobb. -Jeg utfordrer ledere og tillitsvalgte på arbeidsplassene til å vise raushet og åpenhet, og gi unge en sjanse, sier Knut Aarbakke, leder av Akademikerne.

Den sosiale og samfunnsøkonomiske kostnaden ved at unge forblir ledige er enorm. Kampanjen oppfordrer arbeidsgivere til å ta i bruk støtteordningene som tilbys i større utstrekning enn i dag. LO, NHO, KS, YS, Spekter, Unio, Akademikerne og Virke står bak Gi en sjanse, som støttes av NAV og Arbeids- og sosialdepartementet.

Gi en sjanse bilde

Støtte til inkluderende arbeidsliv

Mentorordning, lønnstilskudd og tilrettelegging på arbeidsplassen er noen av tiltakene som er tilgjengelige gjennom NAV-systemet. På kampanjens nettside finner arbeidsgivere mer informasjon om tiltak og støtteordninger myndighetene tilbyr og hvilken bistand arbeidslivsorganisasjonene kan yte. Via nettsiden kan arbeidsgivere også melde sin interesse og bli kontaktet av sitt lokale NAV-kontor.

I forbindelse med kampanjen er det også laget en film, der Erik Solbakken "tester" IA-bedriften IKEA. Se den via Idébankens Facebookside eller på YouTube.

 

Les mer:

Mange unge utenfor arbeidslivet: - Det var vanskelig  gå ut døra.

Unge arbeidsledige kan koste samfunnet 200 milliarder

#Giensjanse (Akademikernes nettsider)