Arrangement Faglig

Gir du likes på jobben?

Siw Bergås har lang erfaring fra finansbransjen som leder og lagbygger. I tillegg har hun uredd engasjert seg i ulike samfunnstema som spaltist i lokal og nasjonal presse. Siw har skrevet artikler om tema som beveger og som kan være krevende å snakke om. Ting som vi kanskje er litt ubevisste, eller som vi foretrekker å skyve under teppet. Nettopp dette har gjort at Siw har fått en tydelig stemme, og hun har blant annet gjestet TV2 og God Morgen Norge for å snakke om dette.