Gjennomlesning av arbeidskontrakt

Arbeidskontrakten setter rammene for dine rettigheter som arbeidstaker og arbeidsgivers styringsrett i et arbeidsforhold. Når du får tilbud om en ny jobb kan du sende inn arbeidskontrakten for en sjekk hos våre jurister før du signerer. 

Ta kontakt med oss via skjema for juridiske henvendelser og skriv i meldingsfeltet at henvendelsen gjelder gjennomgang av arbeidskontrakt. Svar gis innen tre virkedager. Ta kontakt med oss dersom du trenger raskere tilbakemelding!