Gjennomslag for Econa om rettigheter til faglærte utlendinger!

Econa, i samarbeid med Akademikerne, fikk denne uken gjennomslag for at faglærte spesialister fra land utenfor EØS får rett til opphold og dagpenger i Norge dersom de er permittert.

Nina Riibe, administrerende direktør i Econa

I dag har 12.640 faglærte utlendinger fra utenfor EØS opphold i Norge fordi de har en kompetanse vi trenger. Denne gruppen er låst til et bestemt yrke eller en bestemt arbeidsgiver gjennom oppholdstillatelsen. Siden de ikke kan ta andre jobber, blir de heller ikke ansett som «reelle arbeidssøkere» av Nav, og har dermed ingen rett på dagpenger.

Econa og Akademikerne sendte tidligere i vår et brev til Arbeids- og sosialdepartementet og tatt denne urettferdigheten opp i møte med statsråden. Som følge av brevet ble saken sendt på høring. Nå er forslaget vedtatt og midlertidig endring i utlendingsforskriften § 11-6a trådte i kraft 22. juni 2020. Endringen vil gjelde for de som har blitt helt eller delvis permittert i perioden 12. mars til 31. oktober. Dette medfører at permitterte faglærte utlendinger får lov til å oppholde seg i Norge frem til arbeidstillatelsen deres utløper, samt at de har rett til å motta dagpenger fra NAV.

Nina Riibe, administrerende direktør i Econa, har tidligere uttalt at det for mange vil være nærmest umulig å reise tilbake til hjemlandet og få seg jobb der, slik situasjonen er nå. Riibe har snakket med flere medlemmer som har stått i denne fortvilte situasjonen. Riibe er glad for at de midlertidige endringene endelig er vedtatt.

- Det har frem til nå vært et hull i regelverket. Permitterte utenlandske arbeidstakere som har kommet utenfra EØS havner i en urimelig og umulig situasjon, fordi de uten forvarsel og over natten har blitt fratatt både inntekt og retten til å oppholde i Norge. Jeg er veldig glad for at vi endelig har fått på plass en god løsning for disse, sier Riibe.

Kari Sollien, leder i AkademikerneKari Sollien, leder i AkademikerneKari Sollien, leder i Akademikerne, har også vært engasjert i saken og er svært fornøyd med resultatet.

- Dette har vært en viktig sak for Akademikerne, og vi er veldig glad for at denne gruppen nå ivaretas. Dette er personer som Norge i aller høyeste grad har behov for – og som har stått i en veldig vanskelig situasjon uten rett til opphold og uten inntekt, sier Sollien.