Gjennomslag for klima og kompetanse i KS-forhandlingene

6. desember ble det enighet om revidert utgave av hovedavtalen i KS-området. Econa er tilfreds med at man styrker partenes ansvar for arbeid med kompetanseheving og klima og miljø.

Econas forhandlingsansvarlige for kommunesektoren, advokatfullmektig Christian Prestholdt Selen.

– Vi fikk gjennomslag for mange av våre saker, sier Econas forhandlingsansvarlig for kommunesektoren, advokatfullmektig Christian Prestholdt Selen. Et viktig område er et mer forpliktende partssamarbeid om klima og miljøtiltak som fremmer FNs bærekraftsmål.

I tillegg har Akademikerne, som Econa er en del av, jobbet for at den nye avtalen skal legge til rette for etter- og videreutdanning. Et annet viktig tema det ble gjennomslag for, er at de som er omfattet av hovedavtalen ikke blir meldt ut av AFP- og tjenestepensjonsordningen ved en streik. Nå dekker arbeidsgiver pensjonskostnadene opp til én måned. Vi har også fått et styrket lokalt samarbeid, bedre rettigheter ved streik, og bedre rammer for at reformer gjennomføres på en god måte gjennom at samtlige forhandlingssammenslutninger bør være representert i lokale utvalg.

Partene er også enige om å forsterke arbeidet med helsefremmende, forebyggende og inkluderende arbeidsliv. Partene har et felles mål om å redusere sykefravær og forebygge tidlig frafall fra arbeidslivet. Dette er viktig for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

– Skal vi stå lengre i jobb, må vi jobbe enda bedre med inkludering og helseforebygging, avslutter Selen.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2020, og skal vare i to år.

Mer informasjon om oppgjøret i ks-området finner du her