Gjør lederrollen bedre. Bli mentor.

-Jeg tror mange kan ha godt av å snakke om sine utfordringer med folk som ikke jobber i bedriften man selv jobber i. Når man snakker med folk utenfor bedriften, kan man snakke friere, sier Baard Ljones Stenberg.

Stenberg har 12 år bak seg som administrerende direktør hos MAN Truck & Bus AS, Vaktmesterkompaniet AS og diverse lederstillinger hos Norske Fina og Norske Shell Han er også mentor for en adept, i dette tilfelle en ung leder i en grunderbedrift. Stenberg mener alle erfaringene man gjør seg opp gjennom årene gjør en til en bedre mentor.

-Jeg har opplevd flere sider i rollen som leder. Derfor kan jeg som mentor bedre forstå andres utfordringer, eksempelvis det å håndtere ulike typer medarbeidere. Noen medarbeidere er innadvendte, noen er fageksperter, noen vil bli ledere, men alle bør ikke bli det. Det kan være vanskelig å lufte slike problemstillinger til sin nærmeste leder. Da kan det være befriende å snakke med en som har faglig tyngde, utenfor bedriften man jobber i.

Bård Ljones StenbergStenberg er med i Econas mentorprogram sammen med 16 andre mentorer, alle med felles mål om å dele av sin kompetanse for å få andre opp og frem.

-Utfordringene adeptene har er ofte de samme, enten man jobber i store eller små bedrifter, sier Stenberg. Det er type bedrift og størrelsen på bedriften som gjør at adeptene har ulike utfordringer.

Vil dele kunnskap

Av Econas 20.000 medlemmer er det mange som vil dele av sin kompetanse. Medlemsmassen er mangfoldig, med over halvparten i lederposisjoner. Derfor har vi spurt Gry Skjellevik, som sammen med Kristin Ølberg og Elisabeth Vale Opdal har ansvar for mentorprogrammet i Econa.

-Mange av Econas medlemmer er ledere, noen med lang erfaring og mange ferske, og som jobber i ulike bransjer og bedrifter. Vi fant ut at disse må vi koble, slik at de får en nytteverdi av hverandre, sier Skjellevik.

Econa arrangerer flere samlinger i året, der mentorer møtes for å lære mer og diskutere problemstillinger. I tillegg arrangeres et fellesmøte der mentorer og adepter samles. Målet er at både mentorer og adepter skal få en nytteverdi av å bidra. 

-Veldig mange sitter i små bedrifter eller er selvstendig næringsdrivende. De finner stor nytte av og møtes og skape et nettverk, sier Skjellevik.

 

Hvordan blir du mentor eller adept i Econas mentorprogram?

*Opptak to ganger i året, søknadsfristene 1. juni og 1. desember.
*Opptakene blir annonsert på econa.no og i nyhetsbrev.
*Vi tar korte, strukturerte telefonintervjuer med søkerne for å sikre en god kobling mellom mentor og adept.  
*Du må være villig å sette av tid til å bli en god mentor og adept.
*Går over 1 år med minst 10 møter i løpet av perioden.
*Mentorparet avtaler selv tid og sted for møtet.  

Registrer deg knapp