God annerledes påske!

Det er litt rart å ønske god påske i disse tider, selv om mange av oss trenger det mer enn noen gang. God påske blir ofte etterfulgt av bilder av sol og vidder, utenlandsturer og hyttekos. I år må bildene byttes ut med turer i nærområdet og verandapåske.

Adm.dir. Nina Riibe ønsker god påske

Dette behøver slettes ikke bli så galt, vi må bare innstille oss på andre påskeplaner. Jeg hadde også sett frem til en Kvikk Lunch i hytteveggen, men bytter ut skiene med joggesko og gateløyper.

Hvordan tiden vil se ut etter påsken er usikkert, og det er vel dette som er det vanskeligste for alle. Kommer jeg til å bli permittert? Mister jeg jobben? Hvor lenge skal vi sitte på hjemmekontor, ikke være sammen med andre eller gå på kino og restaurant? Bekymringer som har endret tankene, jobbene og refleksjonene våre.

I Econa har vi lært mye, hvordan vi raskt kaster oss rundt for å svare opp det som er viktigst for dere i krisetider. Vi har samarbeidet med flere av våre aktører for å påvirke der vi mener det er viktigst. Sammen med medlemmene og Akademikerne har vi understreket at studentene må få større andel stipend og rett til dagpenger ved permittering. Dette har vært en viktig sak for oss og studentutvalget. Vi oppfordrer også alle lønnsomme bedrifter til å unngå permitteringer, se Finansavisen. Vår samarbeidspartner Danske Bank har senket renten raskere enn de først kommuniserte.

Vi har fått mange henvendelser fra dere medlemmer, og jeg kan love at hele administrasjonen jobber for fullt for å svare opp spørsmål og være en god sparringspartner i disse dager. Dette vil vi også gjøre i påsken, og tiden etterpå. Det er i slike tider vi er i nå, at vi trenger en trygg havn og en forening som spiller på samme lag. Mange benytter også ufrivillig fritid til å få faglig påfyll, se gjerne ideer til gratis nettkurs her.

Det kommer en dag etter coronaepidemien. For det er ingen tvil om at hvis ikke vi følger helserådene fra myndighetene, så vil denne unntakstilstanden vare lenge. Det vil kunne skade økonomien på en måte som vi vanskelig kan ane konsekvensene av. Derfor har vi tatt til orde for at regjeringen må være åpnere om hvilke vurderinger og avveininger som gjøres mellom økonomi og smittefare.

Enhver så inngripende og kritisk hendelse gjør noe med ethvert individ og samfunn. Vi kommer til å være annerledes etter coronakrisen. Flere har nå kommet til orde med optimistiske prognoser. At vi til og med kan komme styrket ut av krisen med tanke på samhold og innovasjon. Grepene vi som økonomer gjør vil være sentrale for å få fart på samfunns- og næringsliv igjen. Vi i Econa skal bidra til at medlemmene kan ta på seg ledertrøya for å skape vekst og nye forretningsmuligheter. Dette som vi er best til.

Med dette ønsker jeg alle medlemmer en god, men annerledes påske.

Hilsen Nina Riibe