God jul!

Om to dager ringes julen inn. Jeg vil med dette takke for din tillit i 2016 og ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Det har vært mye å overraske seg over i år. Ting man ikke trodde kunne skje, har skjedd, som Brexit, Trump, og et oppsving i nasjonalistiske og proteksjonistiske strømninger verden over. Her hjemme sliter vår egen regjering med å holde seg samlet. Men mye går også bedre enn man kunne frykte. Oljeprisen har tatt seg noe opp igjen, og smitteeffekten fra oljenedturen til resten av økonomien er mindre enn mange hadde trodd.

Store bevegelser i verdensøkonomien preger alles hverdag – ikke minst økonomens. Som beslutningstakere har vi store mulighet til å påvirke økonomien, næringslivet og samfunnsutviklingen, og i artikkelserien Beslutningstakerne trekker vi frem økonomer som gjennom sine jobber påvirker megatrendene i samfunns- og næringsliv. Ludvik Sandnes har spilt en nøkkelrolle i finansieringen av kreftmedisin, Thomas Wikberg med teknologisk gjennombrudd i Opera Software, Elin Ersdal i Norfund for å skape økonomisk utvikling i u-land og flere andre økonomer som er i front av trendene og tar viktige beslutninger. Hver dag.

Av analysearbeidet gjort i forbindelse med Econas nye strategi går det klart frem at medlemmene ønsker å sette spor. De ønsker å ta et samfunnsansvar. Dette blir tydelig når nærmere hundre medlemmer har meldt sin interesse for å bli økonomitrenere i Econas tiltak Økonomiglede. Utfordringen er den tydelige sammenhengen mellom kunnskapsmangel og økonomiske problemer. I tillegg er det stor misnøye med økonomiundervisningen i skolen. Derfor har vi, som en økonomorganisasjon, startet et tiltak for å bidra til økt økonomiforståelse. Siviløkonom Geir Hammer fra Trondheim skal sammen med 30 andre engasjerte medlemmer på vårparten ut til ungdomsskoler i hele landet og formidle glede over faget som forener medlemmene: økonomi.

I dette året har vi også lagt et hovedoppgjør, med streik i helsesektoren, bak oss. Legene streiket for å beholde sin arbeidstidsordning. Som en Akademikerne-organisasjon, stilte vi oss solidariske og streiket sammen med de andre medlemsforeningene.

Vi fikk også gjennomslag for lokale forhandlinger og individuelle vurderinger i statlig sektor, en kamp Akademikerne og Econa har jobbet for i flere år. Econas lønnspolitikk er basert på individuelle lønnsforhandlinger og lønn etter prestasjoner.

Vi er opptatt av et arbeidsliv som er fleksibelt og justert etter dagens arbeidsliv. Måten vi jobber på må avspeiles i arbeidsmiljøloven. Vi jobber ikke lenger kun 8-16, og mange av oss er online 24/7. Econas medlemmer er kunnskapsarbeidere, som har behov for en type lovgivning som er tilpasset deres arbeidsliv. Derfor er arbeidstid er et viktig tema for Econa, og vi har engasjert oss i Arbeidstidsutvalgets rapport, som ble lagt frem i år. Vi har et grunnleggende prinsipp om at all arbeidstid skal kompenseres, enten som lønn, ferie eller avspasering. Arbeidstidsutvalget følger tilsynelatende opp dette prinsippet, men vi skal følge nøye med på at dette gjøres på en måte vi er tjent med.

Econa er opptatt av at man skal være attraktiv i arbeidsmarkedet gjennom hele yrkesløpet. Samfunnet krever at man holder seg faglig oppdatert og står lenger i jobb. Ofte er det etterspørselssiden det skorter på. Det hjelper ikke at samfunnet har behov for 65-åringer, så lenge arbeidsgiver ikke vil ansette eller beholde dem. Econa førte en rettsak for to medlemmer som krevde erstatning og oppreising fordi de måtte slutte i banken de jobbet i da de fylte 65 år. Banken tapte på alle punkter. Slik vil Econas advokater fortsette å stå på for medlemmenes interesser.

Econa har etablert et studentutvalg som jobber aktivt med studentpolitikk og har fokus på kvaliteten i høyere utdanning. Studentutvalgets nestleder Thomas Kalvenes var i debatt under Arendalsuka og i media med konkrete forslag for å styrke kvaliteten i høyere utdanning. Vi er nærmere 4000 studentmedlemmer, og studentene utgjør en viktig del av Econa. Vi heier på økonomistudentene og jobber for at de anser Econa som en nyttig forening å være medlem i, både under og etter studietiden.

Over 21 000 økonomer velger å være medlem i Econa, noe som gjør oss til den tredje største medlemsforeningen i Akademikerne. Det forteller oss at vi må jobbe kontinuerlig for medlemmenes fag, karriere og arbeidsbetingelser. Derfor kartlegger vi gjennom medlemsundersøkelser og samtaler hva medlemmene ønsker, og hvordan vi best kan være en attraktiv forening for alle masterutdannede økonomer og økonomistudenter. Gjennom 14 lokalavdelinger, nettverksgrupper og rundt 250 tillitsvalgte er vi tilstede i hele landet, i privat og offentlig sektor, i små og store virksomheter, på lærerstedene og studentmiljøer. Vi vil jobbe for at dere som medlemmer opplever medlemsnytte. Hver dag.

Om to dager ringes julen inn. Desember er måneden da alt skal gjøres ferdig, ikke bare når det gjelder fag og arbeid, men også sosialt. Det blir for mange en vanskelig kabal å få til julebord, skoleavslutninger, forberedelser av årsavslutninger, rapporteringer og julegaveinnkjøp. Å faktisk senke skuldrene er ikke like lett som å prate om det, men likevel ønsker jeg å oppfordre til akkurat det.

Jeg vil med dette takke for din tillit i 2016 og ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Tom