Arrangement

God styreskikk

Velkommen til kompetansegivende "God styreskikk" kveld. Alle sider av et aktivt styrearbeid vil bli gjennomgått, organenes kompetanse og forhold seg imellom, styrets oppgaver og ansvar, forholdet til daglig leder, praktisk styrearbeid, m.m.