Gründerstøtte

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete etablerte høsten 2011 et råd av gründere. Econa stiller seg i hovedsak bak anbefalingene til Grunderrådet, og håper KRD tar rapporten til etteretning.

 
Hovedrådene fra rapporten:

1. Gi gründere samme velferdsrettigheter som lønnsmottagere

2. Etabler et system som gir gründeren raskere avklaringer
fra virkemiddelapparatet

3. Bytt geografiske grenser med kunnskapsgrenser

4. Gjør det attraktivt å investere i gründerbedrifter, og legg til rette for etablering av pollenkapitalfond (presåkorn)

5. Bygg sunn gründerkultur

6. Lag attraktive gründergulrøtter

 

Gründerrådets anbefalinger:

• Lovverket skiller ikke mellom typer virksomheter. Nødvendig å differensiere mellom mikroselskaper og store virksomheter.

• Stillingsvernet er for sterkt, det må være enklere å si opp folk.

• Byråkrati i forhold til virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og SIVA) fører til at man lager budsjetter som passer dem og ikke bedriften.

• Krav til bedriften endrer seg når man ansetter første person. De kravene som kommer da er overveldende.

• Utvidet mulighet for midlertidige ansettelser. Feilansettelser er veldig kostbart for bedrifter i en startfase.

 

Econa stiller seg i hovedsak bak anbefalingene til Grunderrådet, og håper KRD tar rapporten til etteretning.

 

Les rapporten her