Arrangement Ledelse og Styrearbeid Online Tillitsvalgt

Grunnkurs for tillitsvalgte i stat, kommune og Spekter-området

Econa har gleden av å invitere deg som tillitsvalgt-/varatillitsvalgt til å delta på digitalt grunnkurs.