Arrangement

Grunnkurs trinn I

INVITASJON TIL Å DELTA PÅ TILLITSVALGTKONFERANSE - GRUNNKURS TRINN I, 9 - 11 MARS 2011 Econa har gleden av å invitere deg som tillitsvalgt-/varatillitsvalgt til å delta på tillitsvalgtkonferanse - Grunnkurs trinn I i dagene 9 - 11 mars 2011. Kurset avholdets på Hotel Bristol, Oslo.