Magma topp logo Til forsiden Econa

Gry Agnete Alsos

Gry Agnete Alsos er siviløkonom (SiB), Master of Research og dr.oecon. (HHN) og er ansatt som professor i innovasjon og entreprenørskap ved Handelshøgskolen Nord universitet, hvor hun blant annet har ansvar for doktorgradsutdanningen. Hennes forskningsinteresser er knyttet til bedriftsetablering, innovasjon i små og mellomstore bedrifter, og dessuten betydningen av kjønn for entreprenørskap og innovasjon.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS