Magma topp logo Til forsiden Econa

Hanne Fedje

Hanne Fedje jobber med ekstrafinansiell rapportering i Hydro. Hun har ansvar for innhenting og analyse av data knyttet til miljø, etterlevelse og sosiale forhold til Hydros obligatoriske og frivillige rapportering. Hanne er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet som finansjournalist i TDN Finans.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS