Har du lyst til å bli økonomitrener?

Har du lyst til å bli økonomitrener for Econas Økonomiglede? Vi trenger deg som er motivert til å formidle økonomiglede og økonomiforståelse til elever i ungdomsskolen. Bli med og bidra til at neste generasjon får grunnleggende kjennskap til økonomi.

Gutt på skolen

Er du Econa-medlem, brenner for økonomifaget og liker å formidle din kunnskap? Har du lyst og mulighet til å besøke minimum tre-fire klasser i året? Nå har du muligheten til dette gjennom Økonomiglede. Nærmere 100 økonomitrenere er nå rundt på skoler i hele landet og underviser ungdom i personlig økonomi.

Som økonomitrener stiller du opp ulønnet og på frivillig basis. Men du får selvsagt dekket alle utgifter til reise og opphold i forbindelse med opplæringen og formidlingen. Du får også med deg en mengde av nyttige erfaringer, kommunikasjonstrening og ikke minst får du delt av din kompetanse til ungdommer. I tillegg treffer du mange andre motiverte medlemmer som er med og tar et viktig samfunnsansvar i Econas regi. 

Neste opplæringsseminar er 26-27 oktober 2018, i Oslo.  

Seminaret er i Econas lokaler i Oslo, og går fra fredag kl. 12.00 - til lørdag kl 15.00. Det blir undervist i klasseledelse, retorikk, øving på opplegget og hyggelig middag. Her er programmet fra februar-seminaret.

Økonomitrenernes erfaringer

Et nytt kull med 32 nye økonomitrenere var på opplæringsseminar 9-10 februar 2018. 

Gruppebilde kull 3

 

Her er hva noen økonomitrenere sier om Økonomiglede:

«Engasjementet og interessen jeg har møtt fra elevene viser at de har savnet og virkelig setter pris på undervisning i personlig økonomi»
Hans-Arnold Rørholt, selvstendig investor med lang erfaring fra bank og finans, Oslo

«Som økonomitrener får jeg muligheten til å gi noe tilbake av min erfaring og kompetanse som økonom. En mulighet jeg råder flere økonomer til å ta»
Hanne Egeberg, Salgscoach, AxSELLerate AS

«Det er utrolig givende å snakke med ungdom om personlig økonomi. Dette treffer midt i blinken når det gjelder hva elevene er opptatt av, og gir en fin mulighet til å kunne påvirke i riktig retning.»
Brede Storhaug, Business Manager, Telenor Norge

"Først av alt gir det stor glede å kommunisere med elevene, men det er ekstra gledelig når du forstår at dette er ting de ikke har tenkt på før, og plutselig går det opp for dem at de selv kan begynne å bestemme over sin "egen" økonomi"
Morten Vigen Kolek, rådgiver DiFind Finance and Accounting

«Mangelfull kunnskap om personlig økonomi er en betydelig utfordring i dagens samfunn. Derfor er det utrolig givende å få undervise ungdomsskoleelever i personlig økonomi med eksempler som engasjerer". 
Jens Hammerborg, daglig leder, Hammer Interimledelse AS

 «Når jeg stod foran en 8.klasse for første gang og underviste i Økonomiglede, fant jeg fort ut at dette er noe som engasjerer ungdommen, og de vil lære mer om økonomi. Så derfor vil jeg si: Fortsett det gode arbeidet - Econa!»
Nadeem Akhtar, Seniorrådgiver, Statens vegvesen Vegdirektoratet

"Jeg opplever at Økonomiglede er et veldig viktig tiltak. Grunnleggende kunnskap om personlig økonomi bidrar til å gjøre det enklere å ta gode økonomiske valg, noe som er av stor betydning for hver enkelt av oss. Som økonomitrener har jeg erfart at temaet engasjerer elevene. Jeg setter stor pris på å få spre kunnskap og forhåpentligvis motivere elevene til å lære mer om sin egen økonomi."
Kristine Røed, revisor, Revisjonsfirmaet Åsvang & Co

«Bærekraft handler om å bruke ressursene slik at fremtidige generasjoner også skal kunne leve gode liv. Som økonomitrener får jeg høre hva ungdommen er opptatt av, samtidig som jeg lærer bort viktigheten av å forvalte egne midler»
Siri Farstad, Bærekraftavdelingen, Statoil


«Veldig kjekt å kunne bidra til å vekke lysten hos dagens ungdom til å være sin egen økonomirådgiver som innebærer å prioritere mer av eget forbruk. De unge blir ofte ikke involvert i selve pengetransaksjonene – så enkelt å bare få det betalt. Økt kunnskap om hvordan de selv kan ta styringen på ‘egne’ midler og måtte prioritere hva som betyr mest for dem selv vil også øke innsatsen og kreativiteten for å skaffe tilveie egne midler ved ulike former for arbeidsinnsats.»
Jan Olav Grønseth, Statoil

Her følger NRK undervisningen til økonomitrenerne Brede Storhaug og Kristine Røed på Bugården skole i februar 2017. 

Per oktober 2018 nærmer vi oss nå 200 klassebesøk.