Har du mot og evne til å utfordre styret og daglig leder?

Funn kan tyde på at norske styrers fokus på formaliteter kan komme i veien for reell dialog. Er ditt styre i stand til å snakke om elefanten i rommet?

Hender til to mennesker som sitter overfor hverandre ved et møtebord.

De fleste av oss opplever vanskeligheter med å konfrontere nøkkelpersoner på en egnet måte. Enten kvier vi oss for å ha samtalen, eller så mangler vi nødvendige ferdigheter til at samtalen blir konstruktiv og får ønsket resultat.

Hvem er egentlig skurken som hindrer åpen dialog?

Les artikkelen i Magma 0516 hvor rollen din fremstilles i to deler. Først din egen adferd, og deretter ditt ansvar for å hjelpe andre med sin adferd.