Magma topp logo Til forsiden Econa

Harald Johansen

Harald Johansen er bedriftsøkonom og karriereveileder. Han har bred erfaring innenfor feltet arbeidsinkludering, og er regionsansvarlig for NHO Services prosjekt «Ringer i Vannet» i Buskerud og Vestfold.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS