Hemmeligheten bak FINN-suksessen

Produktdirektør Laila Dahlen forteller hvordan hun og kollegene samarbeider for å styrke FINNs ledende posisjon.

Hun hoppet av en lovende karriere i Big Four, til det som var internasjonalt, utrygt og disruptivt ved årtusenskiftet. Kelkoo, Yahoo, Frankrike, Sverige, UK… Mange harde lærdommer og 16 år senere er Laila Dahlen den som leder arbeidet for at FINN har produkter som styrker selskapets posisjon - i en tid med større, raskere og mer uoversiktlige endringer enn noen gang.

Betydningen av sidelengs erfaring

- I 2000 var Kelkoo et helt nytt selskap, som mange i dag forbinder med prissammenligninger ved netthandel. Teknologien og forretningsideen var i og for seg på plass, men alle andre ting måtte besluttes og bygges opp fra grunnen av. Jeg tror jeg tok flere avgjørelser de første seks ukene i Kelkoo enn det jeg hadde tatt i løpet av åtte år i PwC, sier Laila.

Noen år senere ble Kelkoo kjøpt av Yahoo, og Lailas karriere skjøt videre fart i den europeiske delen av konsernet. Da Kelkoo igjen ble et selvstendig selskap i 2008, ble hun med ut igjen - nå i stillingen som Chief Operational Officer.

- De ulike rollene jeg hadde i Kelkoo og Yahoo var ikke så mye karakterisert av “opp og fram” som de var av sidelengs utvikling. Denne varierte operasjonelle erfaringen har gitt meg en svært verdifull ballast. Ja, jeg tør påstå at det er nettopp dette som er blant de aller viktigste forutsetningene for at jeg kan være produktdirektør i FINN.

Prioriterer for selvstendige mennesker

Jobben som produktdirektør i FINN er en kamp på mange fronter. Kundene har raskt økende forventninger til mobile løsninger og et stadig enklere grensesnitt. FINN skal ta sin andel av delingsøkonomien, og har inkludert grep for å bygge tillit mellom kjøper og selger. Og, de skal forsvare sin solide nasjonale posisjon mot framtidig konkurranse som de ennå ikke vet hvor kommer fra.

- Det sier seg selv at jeg ikke personlig kan ta alle beslutninger som påvirker vår framtidige suksess. Det aller viktigste jeg gjør er å ansette gode mennesker, og så sette dem og teamene i stand til å treffe egne beslutninger - på et så lavt nivå i organisasjonen som mulig. Kun slik kan vi treffe beslutninger raskt, noe som sikrer gjennomføringskraft og fart i produktutviklingen. Jo færre beslutninger jeg må ta, desto mer beviser vi at vi er en sann kunnskapsbedrift.

- Jeg har også en rolle i å prioritere retningen på produktutviklingen. For å skape gode og verdifulle løsninger for kundene og for FINN, er det helt nødvendig at noen sier “nei” for å unngå altfor mange parallelle løp. Derfor rangerer vi også initiativer etter viktighetsgrad, og dette er transparent for hele organisasjonen

FINN mot 2020Laila Dahlen

Når nye ting skal utvikles, jobber Laila og kollegene etter NIHITO-prinsippet: Nothing Interesting Happens in the Office. Det betyr i praksis å komme seg ut og snakke med kundene og brukerne. Hva er brukerbehovene, liker de det de får se? Dette, kombinert med annen innsikt, legger føringer for hvordan behovene til kundene og brukerne blir løst.

- Når vi ser fram mot 2020, vil vi se et FINN som er enda mer tilpasset brukerne. Dette handler om alt fra anbefalinger til betalingsløsninger, frakt og billedgjenkjenning. En effektiv markedsplass legger samtidig til rette for store miljøgevinster i form av gjenbruk. Dette er et samfunnsoppdrag som blir stadig viktigere og hvor bevisstheten er økende blant brukerne.

FINN har fått utarbeidet en rapport som viser at tingene som i 2015 ble solgt og kjøpt på FINN torget sparte jorden for 500.000 tonn karbondioksid. Dette tilsvarer en stans i all biltrafikk i Oslo i ti måneder.

Mini-CV for Laila Dahlen

Utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI 1992. Bygget på med Master of Science i Finans fra University of Wisconsin-Madison i 1993. Etter et par år i Coopers & Lybrand (PwC) ble hun statsautorisert revisor fra NHH i 1996.

Begynte karrieren som revisor i Coopers & Lybrand, som i 1998 ble til PricewaterhouseCoopers (PwC). Hoppet av til Kelkoo i 2000 og ble General Manager for Scandinavia and Netherlands. Ulike stillinger i Yahoo og Kelkoo fram til 2009.

CFO i FINN fra 2011, etter hvert Produktdirektør. Styremedlem i Storebrand.

Om FINN.no

FINN.no AS ble etablert i mars 2000. Selskapet med om lag 400 ansatte har spesialisert seg på annonser og tjenester for kjøp og salg mellom privatpersoner, samt små og store bedrifter. Av driftsinntekter på 1,15 milliarder kroner i 2015 satt de igjen med et driftsresultat på 424 millioner kroner. Hvert år tilbringer hver nordmann i gjennomsnitt 25 timer på deres nettsider. På en normal dag er det ca 1 million annonser tilgjengelig på FINN.no, totalt 6,4 millioner i løpet av året. 

 

BeslutningstakerneI artikkelserien «Beslutningstakerne» forteller medlemmer av Econa hvilken rolle de har i virksomheter som står overfor megatrender som teknologisk utvikling, klima, fremveksten av nye økonomier, urbanisering og demografiske endringer. Og hvordan de påvirker beslutninger som får stor betydning for bedriften og samfunnet. Les om flere beslutningstakere.