Historie

Econas historie strekker seg tilbake til 1939. Nedenfor har vi samlet et knippe av de mange viktige begivenheter som har formet vår historie.

1938: 21. oktober (klokken 23) Norske Handelskandidaters Forening, Osloavdelingen, startes av 8 av historiens første handelskandidater ”samlet omkring ølkrus og godt humør i kjelleren på Grand Bar”. 10. desember starter også lokalavdelingen i Bergen, under mer formelle omstendigheter.

1939: 28. februar stiftes Bedriftsøkonomisk Forening høytidelig og offisielt på en hybel i Stensgate 10 i Oslo. Lokalavdelingen i Kristiansand stiftes på høsten. Første utgave av Bedriftsøkonomen, foreningens eget blad, utkommer i 500 utgaver i desember.

1940: 10. desember revideres foreningens vedtekter for første gang, på skriftlig landsmøte.

1941: Foreningen publiserer for første gang lønnsstatistikk for sine medlemmer.

1942: Lokalavdelingen i Trøndelag stiftes.

1945: Lokalavdelingen i Vestfold stiftes.

1946: 15. februar åpner foreningens sekretariat og foreningens første Generalsekretær (og eneste fulltidsansatte)starter sitt arbeid. Den første fagkomiteen etableres. Denne skal blant annet arbeide med studiegrupper, foredrag og kåserier. Tidsskriftet Bedriftsøkonomen blir eget forlagsaksjeselskap.

1947: Foreningen skifter navn til Norsk Bedriftsøkonomisk Forening.

1948: Første medlem med utenlandsk utdanningsbakgrunn tas opp i foreningen.

1951: Lokalavdelingen i Rogaland stiftes.

1952: Skattekonferansene avholdes for første gang.

1953: 96,5 % av medlemmene i foreningen stemmer for å erstatte handelskandidattittelen med siviløkonom og endre navnet på foreningen.

1954: Foreningen skifter navn til Norske Siviløkonomers Forening (NSF). Drammensavdelingen av foreningen starter opp.

1956: NSF er vertskap for den 4. nordiske siviløkonomkongress, som avholdes i Bergen under mottoet ”Møte med morgendagen”

1958: Foreningen passerer 1.000 medlemmer.

1959: Lokalavdelingen i Aust-Agder opprettes. Første kontaktmøte (senere Konferans1) mellom lokalavdelingsledere avholdes i Oslo.

1963: Siviløkonomtittelen beskyttes med lov. NHHs nybygg i Breiviken åpner 28. oktober. En betydelig økning i utdanningskapasitet fører til sterk medlemsvekst.

1964: Den 8. nordiske siviløkonomkongress avholdes i Oslo. Denne gang med temaet ”De små og de store vilkår for vekst”.

1966: Troms- og Finnmarksavdelingen startes opp.

1968: Lokalavdelingen i Møre og Romsdal stiftes. Foreningen får sine første studentmedlemmer.

1970: Foreningen passerer 2.000 medlemmer.

1973: Foreningens ombudsmannsordning for juridisk bistand til medlemmer, formaliseres.

1976: Medlemmer av Statsansatte Siviløkonomers Forening (S.S.F.) inviteres med i foreningen.

1977: NSF blir en del av AF, Akademikernes Fellesorganisasjon.

1979: Foreningen ansetter sin første forhandlingsleder for å ivareta fagforeningsvirksomheten i offentlig sektor.

1980: Lokalavdelingen i Nordland stiftes. Første kvinnelige medlem i hovedstyret.

1981: Bedriftsøkonomisk forlag selges til Cappelen.

1983: Landsmøtet vedtar enstemmig en sammenslåing mellom NSF og NBF, som fører til at alle diplomøkonomer blir medlem i foreningen. Foreningen passerer 5.000 medlemmer.

1984: Lokalavdelingen i Telemark startes på høsten. Norge får to nye handelshøyskoler, BI og Siviløkonomutdanningen i Bodø SiB (senere HHB). Studentene får for første gang to egne delegater på Landsmøtet.

1985: Norsk Harvard etterfølger tidsskriftet Bedriftsøkonomen, med Kåre Valebrokk som redaktør. Alle diplomøkonomer får kalle seg siviløkonomer, med tilbakevirkende kraft til 1971.

1986: Vision 86 ble foreningens til da mest ambisiøse faglige prosjekt, med 2 års planlegging og internasjonale størrelser som Phillip Kotler, Michael Porter og Petter Lorange på plakaten.

1988: Ny organisasjonsstruktur med mindre hovedstyre, nå også representert med studenter. Studentrådet opprettes.

1990: Praktisk Økonomi og Ledelse (PØL) erstatter Norsk Harvard.

1994: Anita Roarsen blir den første kvinnelige leder av foreningens hovedstyre. Foreningen passerer 10.000 medlemmer.

1997: NSF er med på stiftelsen av Akademikerne, en ny hovedorganisasjon på arbeidstakersiden.

1998: Praktisk Økonomi og Ledelse (PØL) blir erstattet av Magma. Landsmøtet vedtar å arbeide for 5-årig siviløkonomutdanning.

2000: Magma lanseres for første gang på internett.

2002: Landsmøtet blir erstattet med representantskapsmodellen og to representantskapsmøter per år.

2003: Kvalitetsreformen fører til at siviløkonomutdanningen blir 5-årig i Norge, og at siviløkonom blir sidetittel til en master i økonomi og administrasjon.

2004: Norske Siviløkonomers Forening skifter navn til Siviløkonomene.

2006: Høyskolen i Molde, Høyskolen i Buskerud, Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Trondheim Økonomiske Høyskole og Universitetet i Stavanger får siviløkonomutdanning.

2008: Foreningen vedtar at den i fremtiden skal være en forening for masterutdannende innen økonomisk-administrative fag. Dette avslutter debatten om kortidsutdannede skal kunne bli medlem, men åpner samtidig for bredere kriterierer for høyt utdannede økonomer.

2010: Siviløkonomene skifter navn til Econa. 

2014: Econa feirer 75- års jubileum og runder 20.000 medlemmer!