Arrangement Årsmøte

Hjelp! Har jeg nubbesjans mot robotene?