Hjemmekontor etter pandemien

Mens mange av oss tar ferie i disse dager, stikker tærne i sanden eller i fjellstøvlene, begynner flere så smått å tenke på høsten. Går vi mot normale tider igjen? Og hva er den nye normalen? Vi forteller deg hvilke regler som gjelder for hjemmekontor.

Mange arbeidsplasser har hatt gode erfaringer med hjemmekontor siden pandemien traff oss i mars i fjor. Og mange av Econas medlemmer ønsker å jobbe mer hjemme enn tidligere, eller de jobber i virksomheter som ønsker å øke bruken av hjemmekontor.

Det kan være mange fordeler med hjemmekontor. Det gir for mange etterlengtet ro og konsentrasjon til å løse krevende arbeidsoppgaver. For mange gir det også mindre stress i hverdagen fordi man slipper pendlerkø eller å stresse for å rekke barnehagen, fotballtreningen eller en bursdag.

Andre føler seg mindre ivaretatt og sett på hjemmekontor. Undersøkelser viser at yngre arbeidstakere ønsker å være mest mulig på kontoret, mens eldre arbeidstakere foretrekker en kombinasjon av hjemmekontor og å være tilstede på kontoret.

Men hvilke regler gjelder egentlig for hjemmekontor? Kan man bestemme selv om man vil jobbe hjemmefra eller fra kontoret?

Kan jeg bestemme om jeg vil jobbe hjemmefra eller ikke?

Det umiddelbare svaret på dette er nei; i «normale tider» gir ikke arbeidsmiljøloven deg noe rett til å kunne jobbe hjemmefra hvis du ikke har avtale om dette. Du har en klar lojalitetsforpliktelse overfor arbeidsgiveren din, og er forpliktet til å møte på arbeidsplassen hvis arbeidsgiver krever dette.

Å ikke møte fysisk på jobb kan sees på som ugyldig fravær eller en ordrenekt, noe som i ytterste konsekvens kan gi deg en advarsel eller i verste fall oppsigelse eller avskjed.

Forutsetningen er selvfølgelig at det er helsemessig og smittevernmessig trygt å jobbe fra arbeidsplassen. Arbeidsgiveren din må iverksette nødvendige tiltak for å ivareta arbeidsmiljøet og hindre smitte. I slike prosesser er det naturlig at verneombudet hos dere er involvert, eventuelt også de tillitsvalgte. 

Så, dersom du ønsker en hjemmekontorløsning på mer permanent basis, og en slik rett ikke følger av arbeidsavtalen din, må du i dialog med arbeidsgiver forhøre deg om dette er en mulighet. Arbeidsmiljøloven gir altså ingen uttrykkelig rett til hjemmekontor.

Kan arbeidsgiver pålegge meg hjemmekontor?

Arbeidsgiver kan som et utgangspunkt ikke pålegge hjemmekontor som en permanent ordning mot din vilje, og må avtale dette med dere som jobber der. Hvis dere på arbeidsplassen ikke blir enige om en slik løsning, og arbeidsgiver mener å ha gode grunner (såkalt saklige behov), må de faktisk gå veien om en endringsoppsigelse.

Dersom arbeidsgiver ønsker å pålegge hjemmekontor som en fast ordning må det inngås en tilleggsavtale til arbeidsavtalen. Dette kreves etter den såkalte hjemmekontorforskriften, en egen forskrift som er fra 2002 og som regulerer «arbeid som utføres i arbeidstagers hjem».  Denne forskriften er nå under revisjon. Skal du ha hjemmekontor sporadisk, gjelder ikke forskriften, og da er det arbeidsmiljøloven og arbeidsavtalen som gjelder.

Hvilket ansvar har arbeidsgiver på hjemmekontor?

Arbeidsgiveren din er forpliktet til å sørge for at du har det som omtales som et forsvarlig arbeidsmiljø også når du sitter hjemme. I dette ligger at arbeidsgiver skal sørge for at du ikke påføres uheldige arbeidsbelastninger også her – og dette gjelder både på det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver er også forpliktet til å jobbe forebyggende.

Det er naturlig å avtale skriftlig hva slags kontorutstyr som skal brukes hjemme, og hvem som skal betale for bruken. Og dere bør avklare om det er noe utstyr som mangler på hjemmekontoret, og om det i så fall er noe som kan skaffes.

Arbeidsgivers ansvar for å sikre fysisk og psykisk arbeidsmiljø er noe mindre omfattende ved faste hjemmekontorløsninger enn fysisk på jobb, men arbeidsgiver må likevel som en del av sin internkontroll kartlegge og risikovurdere de fysiske og psykiske arbeidsmiljøbelastningene som kan oppstå som følge av hjemmekontor.

Er det noen regler for hvor lenge om dagen jeg kan jobbe på hjemmekontor?

Deler av arbeidsmiljøloven som omhandler arbeidstid er mer fleksibel enn den som omtaler arbeidsmiljøet ved en ordning om fast hjemmekontor. Det er ingen grense på daglig arbeidstid på hjemmekontor, så lenge den ukentlige arbeidstiden ikke overstiger 40 timer.

Har du i arbeidsavtalen din at du har ledende stilling eller særlig uavhengig stilling, så er det uansett i arbeidsmiljøloven unntak for bestemmelsene om ukentlig arbeidstid på 40 timer. Alle arbeidstakere, også de med ledende og særlig uavhengige stillinger, har krav på forsvarlig arbeidstid. Det er arbeidsgivers plikt å sikre dette. Det betyr blant annet at arbeidsgiver skal vurdere helse-, velferds- og sikkerhetsmessige belastningene av arbeidstiden for alle ansatte.