Høgskolen i Molde

Dine interesser, vårt ansvar!

Econas studentgruppe ved Høgskolen i Molde tilbyr et bredt spekter av faglige og sosiale arrangementer verdt å merke seg. Som medlem av Econa har du muligheten til å komme i kontakt med yrkesaktive i ditt nærmiljø og knytte nettverk ved å delta på disse arrangementene.

I tillegg til arrangementer ved ditt studiested og ved din lokalavdeling tilbyr Econa en rekke medlemstilbud. Noen av de viktigste er:

  • Egen karriereveileder
  • CV- og søknadsretting
  • Juridisk bistand ved inngåelse av arbeidskontrakt innen 24 timer
  • Rådgivning ved forhold som gjelder husleiekontrakt
  • Nettverk gjennom ca. 22 000 medlemmer
  • Gunstige bank- og forsikringstilbud gjennom Danske Bank og Econa Forsikring, samt andre gode rabattavtaler
  • Fagtidsskriftet Magma på nett for bachelorstudenter, og i tillegg per post for masterstudenter

Lurer du på noe eller har du gode forslag til arrangementer ved din skole, ta kontakt med styreleder ved ditt studiested. 
Har du spørsmål angående studentmedlemskap i Econa ta kontakt med studentansvarlig: simen@econa.no

Er du enda ikke medlem? Meld deg inn her.

Høgskolen i Molde

Leder

Johanne Drageseth

Send e-post

Telefon: 48137493

Antall medlemmer: 119