Høgskolen i Molde

Dine interesser, vårt ansvar!

Econas studentgruppe ved HiM tilbyr et bredt spekter av faglige og sosiale arrangementer verdt å merke seg. Som medlem av Econa har du muligheten til å komme i kontakt med yrkesaktive i ditt nærmiljø ved å delta på disse arrangementene.

I tillegg til arrangementer ved ditt studiested og ved din lokalavdeling tilbyr Econa en rekke medlemstilbud. Noen av de viktigste er:

  • Egen karrierådgiver
  • CV- og søknadsretting
  • Juridisk bistand ved inngåelse av arbeidskontrakt innen 24 timer
  • Nettverk gjennom ca. 21 000 medlemmer
  • Gunstige bank- og forsikringstilbud gjennom Danske Bank og Econa Forsikring. Samt andre gode rabattavtaler
  • Fagtidsskriftet Magma på nett

Lurer du på noe eller har du gode forslag til arrangementer ved din skole, ta kontakt med styreleder ved ditt studiested.
Har du spørsmål angående studentmedlemskap i Econa ta kontakt med patrick@econa.no

Er du enda ikke medlem meld deg inn her.  

Høgskolen i Molde

Leder

Oda Glærum

Send e-post

Telefon: 93879453

Antall medlemmer: 120

Ingen kommende arrangementer