Arrangement

Høstfest

Vi har igjen den store glede av å invitere til Troms og Finnmarks tradisjonelle høstfest. Styret ønsker på bakgrunn av tilbakemeldinger å avholde årets høstfest på Bikuben i Tromsø 7. november kl. 1930. Dette er selvsagt i år som tidligere en fest hvor man også kan og bør ta med sin partner.