Hovedavtalen i staten videreføres

– Vi ønsket å reforhandle dagens hovedavtale. Målet var å få en enda tydeligere og enklere avtale. Vi er skuffet over at det ikke var vilje til å se på forbedringer, sier forhandlingssjef i Econa, Marianne Kringlebotn.

Forhandlingsleder i Econa, Marianne Kringlebotn, er skuffet over liten forhandlingsvilje for hovedavtalen i staten

Dagens hovedavtale i staten videreføres i ett år. Dette ble klart etter at partene ble enige om at det ikke var grunnlag for videre forhandlinger om en ny hovedavtale.

Hovedavtalen er sentral i den norske arbeidslivsmodellen og skal sikre medbestemmelse og samarbeid mellom ledelsen og tillitsvalgte på statlige arbeidsplasser.

Akademikerne, som forhandlet på Econas vegne, ønsket å gjennomføre reelle forhandlinger for å forbedre dagens hovedavtale. Tillitsvalgtes arbeidsvilkår blir lettere om vi tydeliggjør formålet med avtalen og klargjør sentrale begreper i teksten. Econa og Akademikerne mener det er synd prosessen strander før vi har fått startet på grunn av manglende forhandlingsvilje, sier Kringlebotn.

Samarbeidet fungerer godt på mange arbeidsplasser i dag. Samtidig er erfaringen til mange tillitsvalgte at de blir involvert for sent i prosesser og ikke tas med som en konstruktiv samarbeidspartner ved beslutninger som er viktig for arbeidshverdagen til de ansatte. Akademikerne ønsket derfor å forenkle og styrke avtalen. 

Partene er enige om at avtalen videreføres til 31. desember 2020.

Partene i hovedavtalen er Akademikerne, LO Stat, YS Stat og Unio, mens Kommunal- og moderniseringsdepartementet representerer staten. Avtalen praktiseres av de lokale representantene for partene i virksomheten gjennom lokale tilpasningsavtaler.