Hovedstyret

Hovedstyret

Hovedstyret i Econa skal i følge vedtektene ha følgende sammensetning, styrets leder, lederne av Lønns- og arbeidslivsutvalget (LAU), Fagutvalget (FU) og Studentutvalget (SU), to til fire styremedlemmer og ett medlem valgt av og blant de ansatte i foreningens administrasjon, hvis et flertall av de ansatte krever det.

Styret

Arne Liljedahl Lynngård

Styreleder

Arne Liljedahl Lynngård

Stiftelsen Kirkens Bymisjon I Bergen

Send e-post

Trude Nilsen

Styremedlem

Trude Nilsen

Sparebank 1 Nord-Norge

76193_cropped

Styremedlem

Silje Therese Gabrielsen

Gyldendal Norsk Forlag AS

Morten Skaarer

Styremedlem

Morten Skaarer

Forsvarsbygg

1040163_cropped

Styremedlem

Javad Mushtaq

Svein Egil Jørgensen

Styremedlem

Svein-Egil Jørgensen

Econa

69013_cropped

Styremedlem

Maiken Skirstad Mo

Avinor AS

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Tor W. Andreassen

1003822_cropped

Styremedlem

Ole Thomassen

Handelshøyskolen OsloMet

920130_cropped

Styremedlem

Sofie Fadum Thingsaker

Handelshøyskolen UiA