Hovedstyret

Hovedstyret

Hovedstyret i Econa skal i følge vedtektene ha følgende sammensetning, styrets leder, lederne av Lønns- og arbeidslivsutvalget (LAU), Fagutvalget (FU) og Studentutvalget (SU), to til fire styremedlemmer og ett medlem valgt av og blant de ansatte i foreningens administrasjon, hvis et flertall av de ansatte krever det.

Styret

Medlem mangler bilde

Styreleder

Jan Birger Penne

Trude Nilsen

Styremedlem

Trude Nilsen

Næringsforeningen i Tromsøregionen

Morten Skaarer

Styremedlem

Morten Skaarer

Forsvarsbygg

69013_cropped

Styremedlem

Maiken Skirstad Mo

CB Nordisk holding AS

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Tor W. Andreassen

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Stina Romslo Kommedal

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Mette Talseth Solnørdal

Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Joakim Østbye

Styremedlem

Joakim Østbye

Econa

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Live Olsen Hølmo

Handelshøyskolen UiA

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Thor Ihle

Handelshøyskolen OsloMet