Hovedstyret

Hovedstyret

Hovedstyret i Econa skal i følge vedtektene ha følgende sammensetning, styrets leder, lederne av Lønns- og arbeidslivsutvalget (LAU), Fagutvalget (FU) og Studentutvalget (SU), to til fire styremedlemmer og ett medlem valgt av og blant de ansatte i foreningens administrasjon, hvis et flertall av de ansatte krever det.

Styret

69013_cropped

Styreleder

Maiken Skirstad Mo

CB Nordisk holding AS

Send e-post

Trude Nilsen

Nestleder

Trude Nilsen

Næringsforeningen i Tromsøregionen

Send e-post

Morten Skaarer

Styremedlem

Morten Skaarer

Forsvarsbygg

Stina

Styremedlem

Stina Romslo Kommedal

R. Stahl Tranberg AS

Mette Talseth Solnørdal

Styremedlem

Mette Talseth Solnørdal

Universitetet I Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Live_Olsen_Hølmo

Styremedlem

Live Olsen Hølmo

Handelshøyskolen UiA

Marie_Rønnevik

Styremedlem

Marie Rønnevik

Handelshøyskolen BI Oslo

Tore Vamraak

Styremedlem

Tore Vamraak

Econa

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Per Christian Ahlgren

Bjørn-Olav Høksnes

Styremedlem

Bjørn-Olav Høksnes

ISCO Group