Hovedstyret

Hovedstyret

Hovedstyret i Econa skal i følge vedtektene ha følgende sammensetning, styrets leder, lederne av Lønns- og arbeidslivsutvalget (LAU), Fagutvalget (FU) og Studentutvalget (SU), to til fire styremedlemmer og ett medlem valgt av og blant de ansatte i foreningens administrasjon, hvis et flertall av de ansatte krever det.

Styret

69013_cropped

Styreleder

Maiken Skirstad Mo

CB Nordisk holding AS

Send e-post

Trude Nilsen

Nestleder

Trude Nilsen

Næringsforeningen i Tromsøregionen

Send e-post

Mette Talseth Solnørdal

Styremedlem

Mette Talseth Solnørdal

Universitetet I Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Marie_Rønnevik

Styremedlem

Marie Rønnevik

Handelshøyskolen BI Oslo

Tore Vamraak

Styremedlem

Tore Vamraak

Econa

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Per Christian Ahlgren

Bjørn-Olav Høksnes

Styremedlem

Bjørn-Olav Høksnes

ISCO Group

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Sondre Nikolai Harr

Norges Handelshøyskole - NHH

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Bjørn Munthe

Sykehusinnkjøp Hf Hovedkontor

67948_cropped

Styremedlem

Morten Boland Jørgensen

Universitetet I Tromsø - Norges Arktiske Universitet