Hovedstyret

Hovedstyret

Hovedstyret i Econa skal i følge vedtektene ha følgende sammensetning, styrets leder, lederne av Lønns- og arbeidslivsutvalget (LAU), Fagutvalget (FU) og Studentutvalget (SU), to til fire styremedlemmer og ett medlem valgt av og blant de ansatte i foreningens administrasjon, hvis et flertall av de ansatte krever det.

Styret

Medlem mangler bilde

Styreleder

Jan Birger Penne

Trude Nilsen

Styremedlem

Trude Nilsen

Næringsforeningen i Tromsøregionen

Morten Skaarer

Styremedlem

Morten Skaarer

Forsvarsbygg

69013_cropped

Styremedlem

Maiken Skirstad Mo

CB Nordisk holding AS

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Tor W. Andreassen

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Stina Romslo Kommedal

Ineos E&P

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Mette Talseth Solnørdal

Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Joakim Østbye

Styremedlem

Joakim Østbye

Econa

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Live Olsen Hølmo

Handelshøyskolen UiA

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Thor Sollied Ihle

Handelshøyskolen OsloMet