Alt du trenger å vite om tariffoppgjøret 2020

I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele tariffavtalen/overenskomsten kan revideres. På grunn av Koronapandemien, ble årets hovedtariffoppgjør flyttet fra våren til i høst. Per 15. oktober ser det ut til at de ikke blir konflikter.

Econa deltar i de sentrale lønnsoppgjørene gjennom representasjon i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler frem tariffavtaler/overenskomster som gjelder for Econas medlemmer i statlig sektor, kommunesektoren inkludert Oslo kommune og Samfunnsbedriftene, og i Helsesektoren. Mer informasjon finner du på Akademikernes sider her

Egne samarbeidsutvalg i Akademikerne ivaretar Econas medlemmer som er næringsdrivende og medlemmer i privat sektor, men disse forhandler ikke tariffspørsmål. I tillegg har Econa samarbeid med de øvrige Akademiker-foreningene om revisjon av sentrale overenskomster i Spekter trad/SAN-området og Virke/HUK-området.

Viktige datoer:

NHO-forhandlingene

3. august: Frontfagsforhandlingene gjenopptas
4. august: Brudd i frontfagsforhandlingene
21. august: Frist for å komme til enighet
22. august: frontfagsoppgjøret sluttført

Forhandlingene i det såkalte frontfaget, altså konkurranseutsatt industri, skal over tid være førende for oppgjørene i resten av offentlig og privat sektor, men skal ikke være en fasit. Målet er at Norge skal ha en lønnsutvikling som ikke svekker konkurransekraften mot internasjonale markeder. Den økonomiske rammen for oppgjøret er den totale kostnaden for alt som kommer med i tariffavtalene. Generelt tillegg, lokale tillegg, pensjoner, sosiale reformer, arbeidstid – alt dette koster penger, og utgjør til sammen den økonomiske rammen.

I år er resultatet av disse forhandlingene 1,7%. Dette skulle gi en liten reallønnsøkning om anslaget for prisvekst på 1,4% var riktig. 10. september kom nyheten om at prisveksten siste 12 måneder var på 1,7%.

SAN

25. og 26. august A dels forhandlinger.

Spekter Helse

28. august: Oppstart forhandlinger Forhandlingsfrist settes ved oppstart. 

Tariffnytt 23. september: Akademikerne enige med Spekter i A1 forhandlingene 

Stat

1. september: Oppstart forhandlinger
15. september: Forhandlingsfrist

Tariffnytt 15. oktober:  Enighet etter mekling 

Tariffnytt 14. september: Brudd i forhandlingene, lønnsoppgjøret går nå til mekling 

KS

3. september: Oppstart forhandlinger
15. september: Forhandlingsfrist

Tariffnytt 15. oktober 2020:  Enighet etter mekling 

Tariffnytt 16. september 2020:  Brudd i forhandlingene, lønnsoppgjøret går nå til mekling 

Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift)

22. september: Oppstart
23. september: Forhandlingsfrist 

Tariffnytt 24. september 2020: Enighet mellom partene. Avtalen blir videreført for 2 år.


Oslo kommune

3. september: Oppstart forhandlinger
15. september: Forhandlingsfrist

Tariffnytt 15. oktober 2020: Enighet etter mekling.

Tariffnytt 16. september 2020:  Brudd i forhandlingene, lønnsoppgjøret går nå til mekling.

Virke/HUK  

10.november: Oppstart forhandlinger
11. november: Forhandlingsfrist 


Vi legger ut informasjon fortløpende på nettsidene når oppgjørene er ferdige.

Spørsmål knyttet til Hovedtariffoppgjøret?
Ta kontakt med forhandlingssjef i Econa, Marianne Kringlebotn, mk@econa.no, telefon 92 66 67 78.

 

Se informasjon om tariffoppgjøret 2019 her