Alt du trenger å vite om tariffoppgjøret 2021

I 2021 er det mellomoppgjør der det hovedsakelig forhandles kun om lønn - og ikke arbeidsvilkår.

Econa deltar i de sentrale lønnsoppgjørene gjennom representasjon i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler frem tariffavtaler/overenskomster som gjelder for Econas medlemmer i statlig sektor, kommunesektoren inkludert Oslo kommune og Samfunnsbedriftene, og i Helsesektoren. Mer informasjon finner du på Akademikernes sider her

Egne samarbeidsutvalg i Akademikerne ivaretar Econas medlemmer som er næringsdrivende og medlemmer i privat sektor, men disse forhandler ikke tariffspørsmål. I tillegg har Econa samarbeid med de øvrige Akademiker-foreningene om revisjon av sentrale overenskomster i Spekter trad/SAN-området og Virke/HUK-området.

Viktige datoer:

Privat sektor

Søndag 11. april klokken 14 ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO, og NHO og YS. Partene er omforent om en økonomisk ramme på 2,7 prosent. Forhandlingene i det såkalte frontfaget, altså konkurranseutsatt industri, skal over tid være førende for oppgjørene i resten av offentlig og privat sektor, men skal ikke være en fasit. Målet er at Norge skal ha en lønnsutvikling som ikke svekker konkurransekraften mot internasjonale markeder. Den økonomiske rammen for oppgjøret er den totale kostnaden for alt som kommer med i tariffavtalene. Generelt tillegg, lokale tillegg, pensjoner, sosiale reformer, arbeidstid – alt dette koster penger, og utgjør til sammen den økonomiske rammen.

Staten

27 april: Oppstart forhandlinger

30 april ved midnatt: Forhandlingsfrist

Statlig sektor - lønnsoppgjøret 2021

KS

21. april: Oppstart forhandlinger

30 april ved midnatt: Forhandlingsfrist

Kommunal sektor (KS) - mellomoppgjøret 2021

Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift)

Samfunnsbedriftene – Mellomoppgjør 2021

Oslo kommune

Oppstart forhandlinger 23 april
Forhandlingsfrist: 30 april ved midnatt:

Oslo kommune - Mellomoppgjøret 2021

Spekter Helse

16 april: Oppstart forhandlinger (A-dels-forhandlingene). Forhandlingsfrist settes ved oppstart. 

Spekter Helse - Mellomoppgjøret 2021 

SAN

14 april, innledende sentrale A dels forhandlinger.

Spekter SAN - Hovedtariffoppgjøret 2021

Virke/HUK  

Forhandlingene gjennomføres i uke 25 (21.- 25. juni.)


Vi legger ut informasjon fortløpende på nettsidene når oppgjørene er ferdige.

Spørsmål knyttet til mellomoppgjøret? Ta kontakt med forhandlingssjef i Econa, Marianne Kringlebotn, mk@econa.no, telefon 92 66 67 78.

Her kan du se informasjon om lønnsoppgøret 2020