Hva er regnskapsmanipulasjon, og hvordan kan den best avdekkes?

En gjennomgang av større regnskapsskandaler og metodene som ble benyttet.

Hånd som analyserer data

Regnskapsmanipulasjon (earnings management) er bevisste avvik fra regnskapsreglene og balanserte estimater.

For å kunne gjenkjenne og avdekke regnskapsmanipulasjon gjennomgås en rekke relevante nasjonale og internasjonale regnskapsskandaler fra de senere årene. Dette bildet systematiseres ved å se på hva teori og empiri sier om motivene for regnskapsmanipulasjon, og i hvilke tilfeller det er høyere frekvens av regnskapsmanipulasjon. Basert på denne gjennomgangen presenteres så et scoreskjema som gjør det mulig å sette en samlet score på risikoen for regnskapsmanipulasjon. Dette verktøyet kan være nyttig i praktisk arbeid.

I Magma #0117 kan du lese hele artikkelen hvor det diskuteres først hva regnskapsmanipulasjon er, hvor ofte den skjer, og hva konsekvensene er.