Hva er viktige huskeregler for å gjøre gode økonomiske valg?

Dette er ett av spørsmålene i en økonomiquiz i Bergens Tidende 15 april. Artikkelen er om styreleder Arne Lynngård, som underviste i personlig økonomi på Slåtthaug skole i Bergen.

Før skolene avslutter for sommerferien har Econas økonomitrenere undervist i over 120 klasser denne våren. Rundt 3.500 elever har forhåpentligvis fått økonomiglede og lyst til å tjene egne penger.

Økonomitrenerne er 100 Econa-medlemmer som ønsker å gjøre en innsats for dagens ungdom, slik at de slipper å havne i gjeldsfeller og få økonomiske problemer. De stiller opp på ungdomsskoler i hele landet på frivillig basis, og vi får jevnlig henvendelser fra skoler om å komme å og ta flere klassetrinn.

-Jeg jobber med mennesker som har kommet i vanskeligheter fordi de har brukt mer penger enn de tjener, sier Arne Lynngård, styreleder i Econa og leder av Kirkens Bymisjon i Bergen, til Bergens Tidende. I verste fall kan du risikere å måtte selge alt du eier for å gjøre opp gjeld.

Lynngård underviste i 9-klassingene sammen med siviløkonom og økonomitrener Charlotte Engelund.

-I dag er undervisningen i personlig økonomi i ungdomsskolen meget mangelfull. Dette jobber Econa for å gjøre noe med. I mellomtiden er det bra økonomitrenerne gjør denne viktige jobben, sier Lynngård.

Kjenner du til noen ungdomsskoler som bør ha 90 minutter med Økonomiglede ? Si fra til oss, vi er åpne for tips om skoler. Ta gjerne kontakt med oss om du vil bli økonomitrener. Vi kjører nytt opplæringsseminar i oktober. Mer informasjon finner du på Økonomigledes nettsider.

Riktig svar på spørsmålet er OPP – Oversikt Planlegge Prioritere (dette lærer ungdomsskoleelevene av økonomitrenerne).

Her kan du lese hele Artikkelen i BT (betalingsmur)