Hva fremmer og hemmer entreprenørskap blant akademikere?

Denne uken gikk startskuddet for prosjektet "Akademikere som vækstiværksættere i Norden", samarbeidsprosjekt mellom de nordiske akademikerorgasnisasjonene og Nordisk InnovationsCenter (NICE). Econa's Christian Haugsnes sitter i den nasjonale styringsgruppen.

Undersøkelser viser at entreprenører med høyere akademisk utdannelse har større sannsynlighet for bedre inntjening og vekst. Samtidig er andelen akademikere som starter foretak og kunnskapen om disse, lavere enn ønsket.

Prosjektet har som mål å bidra til at vi ytterligere skal kunne forbedre entreprenørskapspolitikken og de offentlige støtteordningene. Prosjektet omfatter analyse av nasjonale registerdata, kvalitative undersøkelser blant entreprenører og surveys blant medlemsorganisasjonene, og skal munne i en rapport som legges frem i Stockholm januar 2012. Det nasjonale analysearbeidet skal i Norge ledes av Leo Grünfeld (Menon).

Det  er  etablert en nasjonal styringsgruppe skal følge den norske gjennomføringen av prosjektet. Foruten Christian Haugsnes består denne av:

  • Knut Aarbakke                   Akademikerne
  • Eva Westby                       Akademikerne Næringsdrivende
  • Paul Chaffey                      Abelia
  • Silje Jansen                       Innovasjon Norge
  • Erik Strøm                         Tekna
  • Tove Storrødvann               Akademikerne