Hva kan du om grønn omstilling?

Jungelen av ord som krever handling og mer kunnskap, er stor. Regjeringens nye klimamål, EUs taksonomi, bærekraftmål og klimarisiko. Vi har derfor en kursrekke i grønn omstilling, for å gi deg konkrete verktøy i din jobb.

Nina Riibe, administrerende direktør i Econa

- Hovedutfordringen til næringslivet fremover blir å redusere klimaavtrykk, samtidig som vi opprettholder verdiskapningen og lønnsomheten. Mange av oss har for lengst skjønt at også vår arbeidsplass må bidra, men å vite hvordan man skal gå frem for å ta de rette grepene kan være vanskelig, sier Nina Riibe, administrerende direktør.

Derfor lanserer Econa nå en kursrekke på grønn omstilling. Kursrekken består av fem digitale én-timers kurs, fordelt utover våren. Tema, foredragsholdere og caser er nøye utvalgt for å gi konkret og lett forståelig kunnskap.

Fem kurs for kompetanse og motivasjon:

-Hvorfor skal du og din bedrift jobbe mot en grønn omstilling i 2021? Vi gir deg en gjennomgang av hva du bør kjenne til og være opptatt av i arbeidet med grønn omstilling. Hva kreves, hvilke bærekraftstrender kommer og hvilke konkrete råd har vi? Her vil Jernias Espen Karlsen bidra med konkrete eksempler på hva de har gjort.

- EUs taksonomi og de kommende EU-forordningene på bærekraftig finans vil tvinge bedrifter til å rapportere på en rekke parametere knyttet til bærekraft. Vi gir en oversikt, og forklarer betydningen for virksomhetenes strategi, finansiering og rapportering fremover. Disse kravene vil berøre hele næringslivet, og er avgjørende for arbeidsplassens attraktivitet og lønnsomhet.

-CFO-ens rolle er under kontinuerlig endring, og mange av kravene som nå stilles knyttet til klima på virksomhetsrapportering er kommet for å bli. Hvordan forbli en aktuell og attraktiv økonom? Vi snakker om CFO 2.0 og hva som kreves av kompetanse – og hvorfor du må starte denne endringen i dag!

-Denne våren legger regjeringen frem nytt forslag på sirkulær strategi. Hvordan forstå begrepet sirkulære forretningsmodeller og hvordan integrere dette i eget arbeid? Vi gir deg konkrete verktøy til å endre din forretningsmodell, og får besøk av et case som har gått gjennom den reisen. Vi går også innpå innovasjon og grønn vekst, og hvilke viktige drivere som finnes.

- Hvordan jobbe med bærekraft? Hva skal til for å få en meningsfylt jobb på grønn omstilling, eller kanskje kan du skape den helt selv? Vi gir deg de gode rådene til karriere og utvikling i dagens arbeidsmarked.

Økonomene trengs – derfor er det viktig med kunnskapspåfyll!

Nina er klar på at økonomene har nøkkelroller i arbeidet med den grønne omstillingen, og må stå klare til å ta ansvar.

- Vår rolle som økonomer inn i klima- og miljøspørsmål blir bare viktigere enn noensinne. Når den grønne omstillingen nå kommer for fullt, setter den krav til bl.a. innovasjon, nye forretningsmodeller, rapportering og ikke minst lønnsomhet, avslutter administrerende direktør Nina Riibe. 

Kursrekken på grønn omstilling finner du her – påmelding kommer fortløpende!