Hva kreves av en god kriseleder?

I Magma 0416 skriver psykolog og organisasjonsviter Synnøve Nesse en artikkel om hvordan man bygger kriseledelseskompetanse. Når krisen inntreffer, ser vi ofte at organisasjoner tar de lederne de har, og regner med at generell erfaring som ledere er tilstrekkelig, sier Nesse i artikkelen. Dette skal vise seg ikke å være tilstrekkelig.

517898330

Vi har spurt Wenche Rasch i Experis Executive, om hva hun ser etter ved rekruttering av kriseledere. Rasch er leder for offentlig sektor i Experis Executive. Hun har vært partner i Tennebø & Partners, har vært mentor for ledere og toppledere i norsk næringsliv og har vært informasjonssjef ved flere departementer, Det Kongelige Hoff og NSBs konsernledelse. 

 

Hva kreves av en leder i kriser?Wenche raschWenche rasch

En leders oppgave i kriser er å ta ansvar som kriseeier og kjenne egen og andres rolle, få kriseledelsen til å fungere som et team og ta riktige beslutninger. Det er leders ansvar å håndtere hendelsen og redusere skadeomfanget. Det er viktig å etablere en felles forståelse av hva som er scenariet og iverksette omforente tiltak. Leder må se kortsiktig og langsiktig: hva må håndteres med en gang, hva kan vente og ikke minst – hva er det verste som kan skje og planlegge for dette.

 

Hvilke karaktertrekk er viktigst når dere ser etter en leder som også kan lede i kriser?

De beste lederne er dem som evner å kombinere raske, intuitive beslutninger med analyse. Disse vil ofte ta de beste beslutningene i en krisesituasjon. De må også kunne se potensialet i hendelsen og kunne prioritere. De må fremstå som trygge og tydelige ledere, selv om de de ikke har full oversikt eller er redde.  Den gode lederen involverer dem som skal ha informasjon og er ivaretakende. Vi ser også etter toppledere og ledere som er engasjert i beredskapsarbeid og som ønsker å være pådrivere for arbeidet med kriseberedskap der de jobber.

 

 Hvordan greier dere å finne de riktige lederne som også skal lede i utfordrende tider?

Vi jobber systematisk sammen med våre oppdragsgivere med å beskrive forventningene i en kravspesifikasjon. Dette kombinert med vår egen kompetanse om emnet; to av våre seniorrådgivere har for eksempel selv kompetanse og erfaring fra fagfeltet krisekommunikasjon, vil sikre en god plattform for en vellykket prosess.

Via våre omfattende nettverk, gjerne kombinert med andre searchmetoder, finner vi potensielt gode og relevante profiler. Disse kvalitetssikres gjennom intervjuer, personlighetstester, case og god referanseinnhenting. Vi vet hva vi er på leting etter; hvilke egenskaper og kompetanse som vil være utslagslagsgivende for å kunne stå støtt i lederrollen – også når det stormer som verst.

Les artikkelen i Magma 0416: Et helhetlig perspektiv på rekruttering, seleksjon og utvikling av kriseledelseskompetanse.