Hva menes med regnskapskvalitet?

Regnskapskvalitet er et begrep som alle som enten bruker eller produserer regnskapsinformasjon, er opptatt av. Det finnes imidlertid ikke en omforent definisjon av hva regnskapskvalitet er. I litteraturen finnes det minst tre ulike forståelser av begrepet: (1) rapportering av beslutningsnyttig informasjon, (2) fravær av regnskapsmessig støy og (3) rapportering av økonomiske realiteter.

Person som jobber på pc

Høy regnskapskvalitet er noe alle som bruker regnskapsinformasjon som grunnlag for beslutninger,
ønsker. Generelt vil høyere regnskapskvalitet innebære at regnskapsbrukerne tar mer informerte og dermed kvalitetsmessig bedre beslutninger. Mange beslutninger hvor regnskapsinformasjon inngår som grunnlag for beslutningen, handler om å ta investeringsbeslutninger eller beslutninger om ressursallokering. Skal jeg investere i selskapet eller ikke? Skal jeg øke eller redusere min eierandel? Skal jeg yte kreditt eller ikke? Høyere regnskapskvalitet vil derfor kunne bidra til en bedre ressursallokering for regnskapsbrukerne.

Les hele artikkelen i Magma nr 1-2017 her.