Arrangement Faglig

Hva trenger jeg som siviløkonom og leder å kunne om teknologi?

Hva kan du om teknologi? Teknologiforståelse holdes i flere sammenhenger frem som en viktig kompetanse i morgendagens arbeidsliv. Vil du lære mer – og styrke dine evner til å se nye forretningsmuligheter, kommunisere effektivt tverrfaglig og stille nødvendige spørsmål?