Hvem kan bli medlem?

Du kan bli medlem hvis du oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

1.       Du har mastergrad i økonomisk-administrative fagområder (se eksempler her)

2.       Du er tildelt graden siviløkonom eller

3.       (*)Du har mastergrad innen et annet område enn økonomisk-administrative fag, kan dokumentere et minimum av 90 ECTS av økonomisk-administrative fag på bachelornivå og arbeider innen økonomisk-administrative fagområder.

*Punkt 3 krever at du ved innmelding sender vitnemål for vurdering til karriere@econa.no. Normal responstid er i løpet av dagen. 

Utenlandsk utdanning?

Er utdanningsinstitusjonen registrert i databasen for utenlandske studiesteder fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning, se www.nokut.no, kreves det ikke ytterligere dokumentasjon. For utdanning fra andre studiesteder enn disse, ber vi om at utdannelsen blir dokumentert med vitnemål og en beskrivelse av studiets innhold og varighet.

Studentmedlemskap

Studenter på vei til en mastergrad innen økonomisk-administrative fag kvalifiserer for studentmedlemskap. Et studentmedlemskap koster kun kr 300,- per år. Studentmedlemmer kan innvilges inntil 5 års masterpause mellom bachelor og master.

Ordinære medlemmer som er i en studiesituasjon og arbeider deltid ved siden av studiene gis etterutdanningsmedlemskap.