Hvem kan bli medlem?

 


Du kan bli ordinært medlem Econa dersom:

 
  • Du har siviløkonomutdanning fra norsk lærested.
  • Du har utdanning fra et lærested i utlandet og som ble godkjent som siviløkonom i Norge etter gammel ordning.
  • Du har en mastergrad i økonomiske og/eller administrative fag fra norsk eller anerkjent utenlandsk universitet eller høyskole, med minst 90 studiepoeng på masternivå. Som anerkjent regnes alle studiesteder med akkreditering fra EQUIS eller AACSB. Andre studiesteder vurderes individuelt.
  • Du har en MBA eller tilsvarende fra en norsk handelshøyskole eller fra utenlandsk skole som er godkjent av AMBA, EQUIS eller AACSB. Master of Management fra BI godkjennes.
  • Du har mastergrad på et annet område enn økonomi, men tilfredsstiller følgende krav:

120 studiepoeng innen økonomisk- og administrative fag. Metodefag er ikke en del av disse. Av de 120 studiepoengene skal:

- 60 studiepoeng være innen bedriftsøkonomi og/eller samfunnsøkonomi

- 30 studiepoeng være innen økonomi og administrative fag på masternivå.

Masteroppgaven regnes med, gitt at den er gjort innenfor gitte fagfelt. Dersom masteroppgaven er innenfor andre fagfelt, må det kompenseres medstudiepoeng.

  • Du er fast ansatt undervisningspersonale ved studiesteder som gir en mastergrad i økonomi og administrasjon.
Medlemmer som arbeider fulltid i kombinasjon med studier tilbys ordinært medlemskap.

Du kan bli studentmedlem i Econa dersom:

Du studerer innen fagområder som etter avsluttet grad vil bli gjøre deg kvalifisert for ordinært medlemskap i Econa. Bachelorstudenter med hensikt om å ta en mastergrad kvalifiserer for medlemskap. Studenter kan innvilges inntil 5 års masterpause mellom bachelor og master.

Ordinære medlemmer som er i en studiesituasjon og arbeider deltid ved siden av studiene gis etterutdanningsmedlemskap.