Arrangement Online Personlig utvikling/karriere

Hvilke kvalifikasjoner og egenskaper trenger du i det nye arbeidslivet?

Hvordan kan du holde deg oppgradert, og hvordan kan du ivareta og utvikle dine medarbeideres kompetanse?