Arrangement Årsmøte

Hvilken personlighetstype er du?

Personlighetstesting og testing av ulike attributter hos arbeidstaker og i intervjuprosesser er etter hvert ganske vanlig i næringslivet. Vi har fått med oss Lene Flem Debess som er HR Manager i Ekornes ASA og som tidligere hadde ansvaret for kompetanseutvikling i Sparebanken Møre. Lene vil ta oss gjennom ulike grupper av tester og se på hva disse egner seg for. Du får også muligheten til å ta en egen persontypetest om du sender over mailadressen din i forkant av møtet. Arrangementet er aktuelt både om du representerer arbeidsgiver eller som arbeidstaker.