Hvordan bli leder?

Som aspirerende leder

Start tidlig

Det å være leder er noe du kan øve deg på helt fra studietiden. Ta på deg verv og ulike lederposisjoner etter hvert som de dukker opp. Pass på å notere ned hva som var ditt unike bidrag inn i prosjektene lykkes eller ikke lykkes. Slik kan du best mulig lære av dine erfaringer, samtidig som du står godt rustet når du søker din første lederjobb i arbeidslivet.

Hvem er du som leder?

Forsøk å finne ut av hva slags ledertype du er og hvilke personlige egenskaper som gjør deg skikket til å være leder. Tenk også gjennom i hvilken bransje, sektorer og type organisasjon din lederstil passer inn. Dette finner man best ut gjennom erfaring og er derfor det kan være lurt å ta på seg verv eller engasjere seg i frivillig arbeid under studietiden fordi det kan gi nødvendig erfaring.

Vær åpen om egne ambisjoner

Har du ambisjoner om å bli leder kan det være lurt å snakke med din nærmeste leder om det. Si hva som er ambisjonen din i det lange løp og hør hvordan nåværende arbeidsplass kan hjelpe deg med å gi deg relevant erfaring og kompetanse. Uten at du snakker høyt om ambisjonene dine kan ikke arbeidsgiver heller hjelpe deg på veien.

Ønsker du deg lederjobb er det viktig å være klar over at du vil lede ansatte, og at selv om du opplever at dere er på likefot så er dere ikke det. Du har en innflytelse, makt og myndighet som de ikke har. Det gir en asymmetri i forholdet mellom dere.

Som leder, i tidsklemma

De aller fleste ledere får barn, og kjenner godt på at døgnet har for få timer til å få gjort alt man aller helst skulle gjort. Er ambisjonen å fortsette å være leder eller å klatre til å bli toppleder, må man være bevisst hvilke prioriteringer man gjør. Det å skulle prestere godt som leder, levere gode resultater og strategisk plassere seg for nye oppgaver kan innebære mye jobbing. Kombinert med henting/levering i barnehage og det å følge opp barn på skole, krever strenge prioriteringer og avklaringer på hjemmebane om fordeling av oppgaver og om man skal betale seg ut av noen arbeidsoppgaver i hjemmet.

Det er også en ny erfaring at man har mindre kontroll over egen tid på jobb. Tiden da barna er små er preget av at man er bundet til tider for blant annet henting og levering i barnehage. Vær tydelig med arbeidsgiver på hvordan og når du kan arbeide, og ikke minst fremhev resultatene i jobben din. Mange arbeidsgivere er fleksible på arbeidstid om de ser at det leveres gode resultater.

Snakk med partner

Har du partner med høy utdanning og ambisjoner om karriere kan det være lurt å ta en samtale om hvordan man skal få kabalen til å gå opp, eventuelt om det er en part som skal prioriteres over den andre i en viss periode. Det gir muligheter og frihet til å prioritere jobb i større grad og vil mest sannsynlig også sikre at man får en tilfredsstillende karrierestige.

Under følger en liste over ting man kan vurdere som vil frigi tid i hjemmet

  • Robotstøvsuger
  • Vaskehjelp
  • Au pair
  • Matkasser (finnes i ulike prisklasser)
  • Finn gode barnevakter (familie og/eller venner) som for eksempel kan følge opp barna en fast dag i uken.
  • Kjøp ferdiglagd mat og kaker til bursdager og andre tilstelninger
  • Aksepter at huset ikke alltid ser rent og pent ut
  • Venninnekvelder, jente/gutteturer må kanskje vike i en periode av livet hvor man ønsker å satse på jobben. Vær tydelig overfor vennene dine på hvorfor du tar de valgene du tar.

Rom for familie

Samtidig som man frigir denne tiden for å kunne legge inn ekstra timer på jobben, er det viktig å skape rom i hverdagen hvor man er tilstede med familien. Jobber du mye og har barn er det viktig at barn og partner har rom hvor det kun er de som eksisterer. Det gjør det letter å forsvare at man arbeider mye, fordi de vet at når du først er sammen med familien så er du tilstede kun for dem og ikke jobben.

Rom for deg selv

Det er også viktig å passe på å skape rom hvor du selv får overskudd. Det kan være at familie gjør det, eller så er det viktig med noen få pusterom i løpet av en arbeidsuke. Finn ut hva du trenger og sett av tid til å opparbeide deg litt overskudd. Særlig er dette viktig i småbarnsfase hvor barna kanskje ikke sover godt og underskuddet på søvn er stort. Det vil mest sannsynlig gjøre at du klarer balansen mellom å jobbe mye og å være tilstede for barn og partner.

Du er et forbilde

Vit at når du er leder og toppleder så er du et forbilde for egne barn, deres venner og andre. Det følger et ansvar med det. Hvordan du forvalter det er opp til deg, men ha det i bakhodet. Det finnes forskning som peker på at barn med arbeidende foreldre har større driv og ønske om å selv gjøre det bra på skole og i arbeidslivet. Det er mest sannsynlig fordi de har hatt foreldre som har gått foran som gode eksempler.

Ditt ansvar som toppleder

Er du selv toppleder har du et ansvar for å sikre at det i kompetansepoolen under deg finnes kompetente mennesker av begge kjønn som vil sikre mangfold den dagen du selv går av, eller når de søker seg til andre stillinger. Det å være kvinnelig toppleder er bra, men det medfølger et ansvar. Skal næringslivet også i fremtiden være bærekraftig og konkurransedyktig må du sørge for at de som kommer etter deg, eller som skal ta topplederjobber i andre bedrifter har den riktige kompetansen og profilen. 

Ønsker du deg jobben som toppleder må du være uredd og tørre å vise frem resultater fra eget arbeid, og da må det vises til hvordan dine resultater bidrar til å påvirke bedriftens overordnede mål/bunnlinje/topplinje. Det hjelper ikke å generere resultater om det ikke påvirker bedriften positivt, eller oppleves irrelevant. Våg å ta plass og snakke høyt og ikke minst spille andre gode.

Privat og offentlig sektor

Mange kvinner velger å gå over til det offentlige når de nærmer seg perioden hvor de får barn. Det kan være gode grunner til det, men stort sett er også arbeidsgivere i privat sektor flinke til å være fleksible og lage gode ordninger for kvinner med barn. Ønsker du deg topplederjobben kan det være lurt å bli værende i privat sektor og være tydelig og ærlig med arbeidsgiver på dine ambisjoner og ønsker for fremtiden. Da kan det lønne seg å bli værende og heller utforske muligheten for hjemmekontor og økt grad av fleksibilitet rundt når du kan jobbe. Forskning viser at mange arbeidsgivere kvier seg for å stille for høye krav til arbeidstakere under graviditet og etter endt permisjon. Du som aspirerende toppleder eller toppleder bør derfor være frempå og søke en god dialog med arbeidstaker for å avdekke ambisjoner og hvordan du som leder kan sikre at du beholder arbeidstaker men også sørger for det nødvendige kompetansepåfyllet eller erfaringen som trengs for å kunne ta toppjobben.

Kvinner og toppledelse – verktøykasse Psst: Gode karrieretips for alle økonomer!

Kvinner og toppledelse – Econas politikk

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Vi hjelper deg med karriere, lønn og juridiske spørsmål knyttet til jobben. Er du ikke medlem? Sjekk medlemstilbudene og  meld deg inn i dag!