Hvordan bli tillitsvalgt på din arbeidsplass?

Tillitsvalgte velges av og blant Econas medlemmer på arbeidsplassen i et medlemsmøte.

Hvordan bli tillitsvalgt på din arbeidsplass

For å å bli valgt kreves simpelt flertall av avgitte stemmer. Valg av tillitsvalgte kan også gjennomføres per e-post der det av praktiske årsaker er nødvendig. Dersom du ønsker mer informasjon og bistand til gjennomføring av valget send en e-post til forhandlinger@econa.no

Avtroppende tillitsvalgte har ansvar for at det gjennomføres valg før den tillitsvalgte slutter i rollen.

Informasjon om endringer av tillitsvalgte sendes til arbeidsgiver og til Econa sentralt forhandlinger@econa.no

Hvorfor bli tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt for Econa er du en viktig ressurs både for medlemmene på din arbeidsplass, og i Econas organisasjon. Å være tillitsvalgt kan være utfordrende og bringer med seg en del plikter, men på samme tid er det en verdifull erfaring å ta med seg videre i karrieren.

Andre gode grunner til å være tillitsvalgt:

  • God innsikt i virksomhetens ulike oppgaver og struktur
  • Kjent med ledelsens og andre organisasjoners representanter og dermed deres ulike standpunkter og interesser
  • Lære ulike samhandlingsteknikker (relasjonsbygging, kompromissinngåelse)
  • Innsikt i lover og regelverk innenfor arbeidsrettens område
  • Forhandlingserfaring og trening i argumentasjonsteknikk
  • Rollen som tillitsvalgt kan gi nyttig erfaring for videre karriereutvikling