Hvordan få lederjobben? Tips fra ulike eksperter

Econas karrieresenter:

 • Visste du at 4 av 10 jobber aldri blir utlyst? I stedet blir arbeidstakere rekruttert gjennom «Det skjulte arbeidsmarkedet». I Magma får du sju tips for å posisjonere seg best mulig i det skjulte arbeidsmarkedet!
 • Skal du bli leder, må du søke makt tidlig og ta ansvar der du har mulighet til det. Ikke sitt og vent på at noen skal gi deg ledererfaring i fanget.
 • Ta de ledererfaringene som dukker opp. Prosjektledelse er ofte en fin vei inn i ledelse.
 • Vis at du tar ansvar på arbeidsplassen. Ta de mulighetene som dukker opp der du får vist deg selv frem, og samtidig får erfaring. Dette kan være med seriøse prosjekter eller sosiale arrangementer: det viktigste er at du er «på» og synlig.
 • Si ja til det som gagner deg og din karriere, men ikke alt som dukker opp! Det er lov å være egoistisk i sine valg og prioritering av arbeid.
 • Du må være synlig, ta ordet i forsamlinger og vise at du har en mening. Å være leder er ofte synonymt med å være synlig – og det er det du må være.

Hodejeger Per Erik Henriksen, Mercuri Urval:

 • Søk på jobben selv om du ikke har alle kvalifikasjonene som er ønsket. Du og din kompetanse er mer enn bra nok!
 • Kom forberedt under intervjuet, men det er ikke nødvendig alltid å vise det. Ikke ta med siste fem årsrapporter, en bunke med notater eller andre ting som kan skremme vekk den som sitter på andre siden. Du blir intervjuet– ikke omvendt.
 • Få deg en mentor, som du kan diskutere og rådføre deg med. Det behøver ikke være under store, formelle settinger, men en kaffe/lunsj i ny og ne.
 • Nettverk er bra – men du må bruke det strategisk. Dette betyr at du må inn i de nettverkene der makta sitter, altså der du møter (de mannlige) toppsjefene.
 • Du fikser det – gitt at du reduserer på dine egne krav til kvalitet. Det som er godt nok for deg, er altfor godt for din mannlige sjef. Du er ofte din egen verste fiende.

 Gjester fra podcasten «Kvinner og toppledelse»:

Janicke Rasmussen, Dean BI:

 • Du må tørre å gjøre ting som er litt utenfor din komfortsone. Pusher vi ikke oss selv, blir vi heller aldri bedre.
 • Du må ha troen på deg selv. Slutt med selvsensurering og tankegang om at du ikke er bra eller kvalifisert nok. Det er du.

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter:

- Sats på deg selv og dine kvalifikasjoner. Hardt arbeid lønner seg; du må ta ansvar og vise til resultater.

- I visse perioder av livet må du prioritere riktig. Skal du opp og frem, må du prioritere jobb høyt. Har du familie, så er det familie og jobb du får tid til.

Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco:

 • SØK. Søker du ikke, får du ikke jobben heller.
 • Ledere i dag må beherske evnen til å kommunisere, samarbeide og integrere ulike perspektiver. Dette er egenskaper kvinner ofte innehar i større grad enn menn. Bruk det til din fordel!
 • Lederutdanning kan være en verdifull investering. De kan ikke lære deg å være leder, men de gir deg verktøyene du kan bruke i en lederstilling. Se etter utdanninger og kurs med en praktisk tilnærming, der man bruker case-oppgaver, løser reelle problemstillinger og har tett kontakt med næringslivet. Ofte kan de være et springbrett inn i en ekte lederjobb.

Silvija Seres, gründer og teknologidronning:

- Bruk nettverket ditt smart. Ikke tenk på at det bare skal være en gjeng som drikker te og snakker om sosiale ting, men bruk hverandre til å løse problemer og utfordringer i karrieren. Det er lurt å utvikle nettverk som er litt mer bransjefokuserte, der dere kan lære av hverandre.

Bijora Sardarian, generalsekretær i Brettforbundet:

 • Det er lov å være litt redd! Husk at enten så går det bra, eller så går det over.
 • Har du noen personlige egenskaper som kan ha en overføringsverdi i lederstillingen? Fremhev disse! Lederskap handler om mye mer enn tall og analyse – det er også hvem du er som person.

Janne Johannessen, innholdssjef i DN:

 • Se på mediedekning som en positiv fordel: ved å være synlig i media, kan du delta i samfunnsdebatten, profilere deg selv og få frem de budskapene du er opptatt av! Avisoppslag og kronikker kan fungere som et utstillingsvindu til fremtidige jobber.
 • Ikke vær redd for å bli positivt forskjellsbehandlet fordi du er kvinne. Muligheter kommer fordi du er flink, men det at du er kvinne kan også veie positivt. Anerkjenn dét og si ja til muligheten!

Forskning viser:

En nylig studie fra Oxford har forsket på hva som får kvinner til å bli toppledere. I artikkelen intervjuer de både mannlige og kvinnelige administrerende direktører/CEOs. Begge grupper gir råd til unge aspirerende kvinner. Artikkelen fortsetter med erfaringene og karriereveien til de kvinnelige topplederne. Forskerne har konkretisert funnene ned til fem tips:

Ikke vent på å bli spurt, ikke len deg på andre, tenk langsiktig, du må eie din egen karriere og utvikle din egen unike lederstil.

Les hele forskningen her:

Claiming the corner office: Female CEO careers and implications for leadership development

Les artikkelen her: Oxford study shows exactly what it takes for a woman to become CEO 

En annen artikkel fra Harvard Business Review viser til tall fra en intern HP-rapport, som etter hvert har blitt ganske kjente og godt brukt som kilder, og heter «Why Women Don’t Apply for Jobs Unless They’re 100% Qualified». Artikkelen tar for seg jobbsøking, stillingsannonser og de kvalifikasjonene som det utlyses. Funnene er klare: Menn søker på en jobb når de matcher/møter 60% av kvalifikasjonene, mens kvinner søker kun når de har 100% av dem. Hvorfor er det slik? Kvinner oppgir at de hadde ikke de ønskede kvalifikasjonene, er redd for å mislykkes, men også at stillingsannonsen hadde klare preferanser på hva slags type ansatt de ønsket og klare retningslinjer på hvem som burde søke. Er kvinner for redde for å mislykkes og dermed unødvendig holder tilbake seg selv?

Kvinner og toppledelse – verktøykasse Psst: Gode karrieretips for alle økonomer!

Kvinner og toppledelse – Econas politikk

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Vi hjelper deg med karriere, lønn og juridiske spørsmål knyttet til jobben. Er du ikke medlem? Sjekk medlemstilbudene og  meld deg inn i dag!